• Wały cardana

  wal z kompensacja

 • Sterowniki MP Elettronica

  zdjęcie 1              zdjęcie 4

 • Amortyzatory

  amortyzatory-strona-www-3

 • Wagi przenośnikowe

 • Silniki wibracyjne

  Oli 4


Sterowniki tyrystorowe

Reovib SMART

Jednokanałowe sterowniki analogowe. Prąd wyjściowy – 6A. Zasilanie 230V 50Hz. Napięcie wyjściowe 40-210V. Potencjometry do niezależnego ustawiania dolnej i górnej granicy zakresu regulacji napięcia wyjściowego. Zadawanie potencjometrem 10kOhm; zewnętrznym sygnałem napięciowym 0-10VDC lub prądowym 0(4)-20mA DC. Blokowanie zewnętrznym zestykiem lub napięciem 24VDC. Wersja IP20 oraz wersja obudowana IP54. Temperatury otoczenia 0-45 stopni C (IP54) i 0-50 stopni C (IP20)

Reovib R6/439

Jednokanałowy sterownik analogowy do sterowania podajnikiem liniowym lub cylindrycznym. Pojedynczy moduł. Prąd wyjściowy – 6A. Zasilanie 230V 50Hz. Napięcie wyjściowe 40-210V. Potencjometry do niezależnego ustawiania dolnej i górnej granicy zakresu regulacji. Zadawanie potencjometrem na płytce czołowej. Blokowanie zewnętrznym zestykiem lub napięciem 24VDC. Soft-start ustawiany w zakresie 0,1-4s. Wyłącznik sieciowy. Stopień ochrony IP54. Temperatury otoczenia 0-45 stopni C.

Reovib RS6/439-459

Jednokanałowy sterownik analogowy do sterowania podajnikiem liniowym lub cylindrycznym przy współpracy z czujnikiem. Pojedynczy moduł. Prąd wyjściowy – 6A. Zasilanie 230V 50Hz. Parametry jak R6/439. Dodatkowo możliwość ustawiania opóźnienia przy załączaniu i wyłączaniu (0,5 do 10 s). Możliwość współpracy z czujnikiem zewnętrznym lub barierą świetlną.

Reovib 506

Dla podajników liniowych i cylindrycznych. Prąd wyjściowy – 2A. Zasilanie 230V 50Hz. Napięcie wyjściowe 40-210V. Potencjometry do niezależnego ustawiania dolnej i górnej granicy zakresu regulacji. Zadawanie potencjometrem zewnętrznym 10 kOhm. Załączanie zestykiem zewnętrznym lub napięciem 12-24V DC. Temperatury otoczenia 0-45 stopni C.

Reovib R15/469

Dla podajników liniowych i cylindrycznych. Wykonania o stopniu ochrony IP54 lub IP20. Sterowanie analogowe. Prąd wyjściowy 15A. Zasilanie – wykonania dla 230V i 400V 50Hz. Napięcie wyjściowe 40-210V lub 60-380V. Płynny rozruch 0,1 do 4s. Zadawanie potencjometrem na płytce czołowej (tylko IP54) lub zewnętrznym potencjometrem 10 kOhm, sygnałem 0-10V DC lub prądowym 0(4) – 20 mA DC. Załączanie wbudowanym wyłącznikiem (IP54), zestykiem lub napięciem stałym 12-24 VDC. Soft-start 0,1 do 5s. Regulacja napięcia wyjściowego. Wbudowany regulator P-I. Możliwa współpraca z czujnikami. Temperatury otoczenia 0-45 stopni C.

Reovib MTS 441 i MTS 440

Dla podajników liniowych i cylindrycznych. Układ jednokanałowy. Prąd wyjściowy – 6A (MTS 441) i 10A (MTS 442). Zasilanie – 230V 50Hz. Napięcie wyjściowe regulowane od 0 do 210V. Programowane ograniczanie napięcia wyjściowego. Blokowanie zestykiem lub napięciem stałym 24V. Przekaźnik sygnalizujący stan pracy. Płynny rozruch i zatrzymywanie zadawane w przedziale od 0 do 4s. Programowane zwłoki czasowej przy załączaniu i wyłączaniu 0,1 do 15 s. Współpraca z zewnętrznym czujnikiem PNP. Wyjście zasilające 24 VDC / 50 mA. Kontrola czasu pracy czujnika bez zmiany sygnału – programowana w zakresie 30 do 240s. Wyjście napięciowe 24V DC/20 mA informujące o stanie roboczym. Sterowanie zewnętrznym zaworem sprężonego powietrza 24V/20 mA. Wyłącznik sieciowy, przyciski start i stop, wyświetlacz i przyciski do programowania. Stopień ochrony IP54.